view_in_browser
Türkiye Köprü ve İnşaat Cemiyeti
Karayolu ve Demiryolu Köprü ve Viyadükleri Çalışma Grubu Görüşleri

Sayın Üyelerimiz ve Köprü Mühendisleri;

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Cemiyetimize ilettiği 28/05/2019 Tarih 16369759-755.02.08 / E.155606 sayılı yazısı ile “Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri İçin Deprem Yönetmelikleri Hazırlanması” konusu üzerine çalışmalarımız başlamıştır. Üyelerimiz ihale kapsamında bulunan etkinliklere katılmış ve bilgi edinmiştir. Bizden istenen gerekli değerlendirmeler için cemiyetimiz içinde bir çalışma grubu kurulmuştur. Cemiyetimiz üyeleri bünyesinde 13 Eylül 2019’da bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantı sonrasında, elimizdeki taslak şartname ile ilgili gelen görüşler doğrultusunda şartnamenin ülkemize özgün ve modern bir niteliğe kavuşması için önemli derecede iyileştirilmesine ihtiyaç olduğuna karar verilmiş ve aşağıda iyileştirme yapılması beklenen konular özetlenmiştir. Bu süreç içerisindeki güncel çalışmalarımız ve görüşlerimiz internet sitemizden yayınlanacak ve Cemiyetimiz gelişen değişiklikleri hassasiyetle takip edecektir.

Bilindiği gibi mevcut köprü deprem tasarımları 1999 İzmit ve 2011 Van depremlerinden başarı ile çıkmıştır. Bu önerilen taslak şartnamenin de aynı başarıya ulaşmasını arzu eder ve yaygın olarak kullanılabilmesi için aşağıda özetlenen gerekli değişikliklerin yapılmasının önemini vurgularız:

  1. Hazırlanan taslak yönetmelik sonuçlanmadan önce zorunlu danışmanlıklardan arındırılmalıdır.
  2. Aynı doküman içerisinde birçok yük veya analiz ile ilgili denklemlerin bilimsel kaynağı bulunmamaktadır. Bu kaynaklar eklenmelidir.
  3. Dokümanda bulunan denklemler ve tercümelerin kaynaklarına uygunluğunun doğrulanması gereklidir. Eğer bilimsel kaynaklar verilir ise ders bilgisi niteliğindeki kısımlar çıkarılarak asıl kaynağa yönlendirme yapılabilir ve yazım hataları engellenebilir.
  4. Doküman içerisinde tasarım denklemleri eksik olup tasarımın hangi kriterlere göre yapılacağı belirtilmemiştir.
  5. Çalışma grubumuza katılmak veya görüşlerini bildirmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara kapımız her zaman açıktır.

Bilgilerinize sunarız. 

Türkiye Köprü ve İnşaat Cemiyeti


E-posta listesinden çık