Infokiri nr 2

mai 2019

Täiskasvanuhariduse maakondlikud koostööseminarid

Sel kevadel toimusid kõikides maakondades täiskasvanuhariduse koostööseminarid, mille eesmärk on maakonna täiskasvanuhariduse võrgustike ja osapoolte omavahelise koostöö tõhustamine.
Seminaride käigus andis haridus- ja teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna esindaja ülevaade täiskasvanuhariduse hetkeseisust.
Eesti Linnade ja Valdade Liidu haridusnõunik Hille Ilves analüüsis elukestva õppe kajastamist kohalike omavalitsuste arengukavades. Rühmaarutelude käigus pakuti välja erinevaid ideid ja koostöövõimalusi KOVi tasandil täiskasvanuhariduse edendamiseks.
Eesti Töötukassa tutvustas täiskasvanuhariduse võimalusi, mida pakutakse meetme “Tööta ja õpi” raames.
Koostööseminarid toimusid  HTMi täiskasvanuhariduse osakonna, maakondlike täiskasvanuhariduse koordinaatorite ja ETKA Andras koostöös.
Kokku oli 15 seminaril ligi 500 osalejat. Hea meel on tõdeda, et 79 omavalitsusest osales koostööseminaridel 46 omavalitsuse esindajad.

Täiskasvanuhariduse koostööseminaride kokkuvõtted SIIN.

Täiskasvanud õppija nädal (TÕN) 2019

11.–18. oktoobrini toimub järjekordne täiskasvanud õppijate nädal (TÕN).
TÕNi kohaliku tasandi sündmused toimuvad koolitusasutustes, raamatukogudes, rahvamajades, külades, MTÜdes, töökohtadel jm.
Täiskasvanud õppija nädal algab 11. oktoobril toimuva üle-eestilise ÕPITUNNIGA.

Kutsume tunnustama täiskasvanud õppijaid ja õpitegusid

Kutsume üles märkama täiskasvanud õppijaid ja neid tunnustama. Samuti soovime tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Meie valla/linna õpitegu on nominatsioon, kuhu sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad teod ning mis aktiivsete kogukonna liikmete toel teoks saavad.

Märka ja tunnusta ka sina!

Kandidaate saab  esitada 6. maist kuni 10. juunini Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras veebilehel www.andras.ee.

Esita oma kandidaat SIIN

Täiskasvanute koolitajad

Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise tähtaeg oli 1. aprill.
Sel kevadel laekus rekordilised 103 kutsetaotlust!

  1. aprillil toimus meistriklass kutsega koolitajatele, mille teema oli seekord “Kuidas koolitada ajusõbralikult?”. Meistriklassi viis läbi Kristel Jalak, 8. taseme täiskasvanute koolitaja.

Meistriklasside 2019 info SIIN

Piirkondades jätkuvad tegevused täiskasvanute koolitajatele. Sel kevadel on töötubades käsitletud järgnevaid teemasid: “Lugu kui tööriist koolitaja kohvris”; “Kovisiooni meetodi õppimine ja kogemine”; “Andekuse mitu nägu”; “Kohtvaatlejad koolituses”; “E-portfoolio koostamise alused”; “Refleksioon õppetöös” jt.
Kõigil huvilistel on võimalik liituda piirkondlike koolitajate töötubadega.

Töötubade eestvedajate kontaktid

Raamatukogude seminarid

Kevadel toimuvad üle Eesti viis raamatukoguhoidjate piirkondlikku seminari. Nendel saab ülevaate täiskasvanuhariduse olukorrast. Töötoas toimub koolitaja Liina Kolgi eestvedamisel arutelu, kuidas raamatukoguhoidja kui sõnumiviija saab oma tegevusega mõjutada kogukonna elu ja populariseerida elukestvat õpet.

Koostöö täiskasvanute gümnaasiumitega

21.–22. märtsini toimus TG juhtide õppekäik Võru- ja Valgamaale. Seminari eesmärk oli tutvuda mõlema maakonna parimate kogemustega poolelijäänud haridusteega täiskasvanute toetamisel. Kohtumistel kohalike omavalitsuste ja koolide esindajatega arutleti teemadel, millised on täiskasvanute võimalused jätkata oma haridusteed ja kuidas erinevate osapoolte koostöö saab toetada õppesse tagasipöördumist ning selle kaudu mõjutada piirkonna arengut.

Täiskasvanud õppijate saadikud

17. mail toimub Tallinnas järjekordne täiskasvanud õppijate saadikute seminar. Seminari töötubades lihvitakse osalejate avaliku esinemise ja sõnumite edastamise oskust ning Rapla täiskasvanute gümnaasiumi õppenõustaja Kaja Leppik juhib arutelu teemal “Meeskonnatöö ning võrgustik õppija saadiku tegevuses".

Võrgustik “Kogukonna toel õppima”

9.–10. maini toimub Tartus seminar võrgustiku “Kogukonna toel õppima” liikmetele. Seminari eesmärk on suurendada kogukondade eestvedajate valmisolekut madala hariduse ning aegunud oskustega inimeste märkamiseks ja toetamiseks haridussüsteemi tagasipöördumisel.

AGENDA

Aprilli lõpus ja mai alguses viidi läbi neli kohalike omavalitsuste ümarlauda, kus oli 77 osalejat.
Arutleti täiskasvanuhariduse teema olulisuse üle kohalike omavalitsuste jätkusuutlikkuse tagamisel.

Euroopa Põhiskuste Võrgustiku konverents Tallinnas

6.-7. juunil toimub Tallinnas Euroopa Põhiskuste Võrgustiku  ( European Basic Skills Network) konverents “Making it Happen: from Policy to Implementation”. 

Konverentsi info

ETKA Andras

andras@andras.ee
+372 6211671
www.andras.ee

Facebook
MailerLite