Ericastiftelsens nyhetsbrev Kan du inte se bilderna? Klicka hÀr för webbversion.

NYHETSBREV FRÅN ERICASTIFTELSEN

Nytt nummer av Ericastiftelsens nyhetsbrev oktober 2018

HÀr presenterar vi i korthet nyheter och aktualiteter frÄn Ericastiftelsens verksamhet. Besök Àven vÄr hemsida för fördjupad information om Ericastiftelsens kliniska verksamhet, utbildningar och forskning: www.ericastiftelsen.se.

Ericastiftelsen förÀndras och utvecklas

Med start i januari 2019 gÄr vÄrt nuvarande vÄrdavtal med Stockholms LÀns Landsting (SLL) över till en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med SLL.

Överenskommelsen innebĂ€r att vi ska utveckla olika arbetsmetoder inom kvalificerat psykosocialt och psykopedagogiskt stöd för barn och unga med komplexa behov som hamnar i grĂ„zoner mellan olika verksamheter, exempelvis mellan BUP, elevhĂ€lsa eller socialtjĂ€nst. Med vĂ„r breda och djupa kompetens kommer vi kunna bidra till en spĂ€nnande utveckling.

VÄr specialiserade psykoterapeutiska klinik kommer efter Ärsskiftet inte lÀngre att finansieras genom vÄrdavtal. Det innebÀr dessvÀrre att vi nu kommer behöva ta betalt för psykoterapeutisk behandling. DÀrför har vi Àven öppnat en utbildningsmottagning dÀr patienter kan tas emot av vÄra studerande till reducerat pris. Mer information om detta finns pÄ vÄr hemsida.

Utbildningsverksamheten finansieras frÀmst genom statliga medel via Utbildningsdepartementet och fortgÄr framöver utan förÀndring.

___________________________________

Kostnadsfria konsultationer till personal i förskola och skola

Ericastiftelsen erbjuder gratis konsultationer till dem som har behov av att diskutera och utveckla sin pedagogiska verksamhet sÄvÀl som sin yrkeskompetens nÀr det gÀller en grupper eller enskilda barn/elever. Samtalen kan exempelvis handla om bemötande, förhÄllningssÀtt, sÀrskilda insatser och utformning av den pedagogiska miljön för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsÀttningar eller annan problematik. Information finns pÄ hemsidan.

Nya spÀnnande kurser som ges pÄ Ericastiftelsen

Ericastiftelsens psykoterapeutprogram (EPU), 90 hp
Ett nytt utbildningstillfÀlle av det 3 Äriga psykoterapeutprogrammet startar ht-19.
Utbildningen leder till psykoterapeutlegitimation och Àr ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som en sammanhÀngande specialistutbildning för psykologer.
Ansökan öppnar under januari 2019.

TidsbegrÀnsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (time-limited MBT-C), 20 hp
Ericastiftelsen har i ett internationellt samarbete utvecklat tidsbegrÀnsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn i Äldrarna 5-12 Är. Behandlingen innefattar bÄde individuellt psykoterapeutiskt arbete med barnet samt Àven förÀldrasamtal.

Utbildningen vÀnder sig till legitimerade psykoterapeuter samt sökande med grundlÀggande psykoterapiutbildning som arbetar med behandling av barn och deras förÀldrar inom barn/ungdomspsykiatrisk verksamhet eller liknande.

NÀsta utbildning planeras starta hösten 2019.

Barnpsykologisk bedömning och diagnostik, 7,5 hp
Barnpsykologisk bedömning Àr en viktig del i barnpsykiatrisk diagnostik och vid andra bedömningar av barns psykologiska fungerande, inte minst nÀr det finns frÄgestÀllningar om social och emotionell problematik. Denna kurs lÀr ut, hur utvecklingspsykologisk kunskap grundad i anknytnings- och mentaliseringsforskning kan anvÀndas, integrerat med neuropsykologiska och neuropsykiatriska aspekter. Kursen tillhandahÄller Àven kunskap om hur trauman pÄverkar barns utveckling.

Kursen vÀnder sig till psykologer som i sitt arbete har behov av fördjupade kunskaper och fÀrdigheter med avseende pÄ bedömning av barns socioemotionella utveckling och fungerande.

Kursen omfattar 7 undervisningsdagar och planeras ges under ht 2019.

Utbildning i SAT 7.5 hp
SAT (Separation Anxiety Test) Àr ett test för att bedöma anknytning hos barn 5-8 Är. Testet har framför allt anvÀnts inom anknytningsforskning men har Àven prövats i kliniskt arbete. Denna kurs syftar till att ge kursdeltagarna kompetens att administrera samt koda och klassificera testprotokoll för att anvÀnda i kliniska barnpsykologiska bedömningar.

Utbildningen i SAT vÀnder sig till deltagare pÄ Ericastiftelsens utbildning i barnpsykologisk bedömning och diagnostik, 7,5 hp, och till andra psykologer som bedöms ha motsvarande kunskaper.

Kursen omfattar 3 undervisningsdagar och planeras till vt-2020.

Mentalisering och ”Deliberate practice” en tvĂ„dagars- konferens och workshop
Psykoterapiforskning har visat att den enskilda terapeutens skicklighet har avgörande betydelse för utfall och resultat. Det har lett fram till insikten att psykoterapeuter, vid sida av handledning och teoristudier, pÄ ett systematiskt sÀtt behöver öva pÄ och utveckla sina fÀrdigheter utanför terapirummet. Konferensen riktar sig till dig som arbetar mentaliseringsbaserat med barn, ungdomar och förÀldrar, samt kÀnner att du behöver öva upp teknik och förstÄelse under lugna och trygga förhÄllanden. Huvuddelen av konferensen kommer att bestÄ av workshops i smÄgrupper dÀr video och rollspel anvÀnds. Konferensen kommer att hÄllas 4-5 april 2019. Vid intresse gÄr det bra att kontakta konferensansvarig Jan-Olov Karlsson, janolov.karlsson@ericastiftelsen.se.

UPPDRAGSUTBILDNINGAR

Psykisk ohÀlsa hos barn och unga, 7,5 hp
I samarbete med Ersta Sköndal BrÀcke Högskola anordnar vi under vÄren 2019 en uppdragsutbildning för yrkesverksamma som möter barn och unga i olika verksamheter. Kursen ger orientering om förekomst, förstÄelse och bemötande av barn och unga med psykisk ohÀlsa.

www.esh.se

Interpersonell psykoterapi för unga (IPT-A), 15 hp
IPT-A Àr en evidensbaserad korttidsmetod för ungdomar och unga vuxna med depressionsproblematik. Kursen omfattar fyra kursdagar pÄ Ericastiftelsen och 40 timmar handledning via webbplattform.

Kursen ges som uppdragsutbildning och inleds i maj 2019 med avslut i maj 2020. Utbildningen Àr ackrediterad som specialistkurs för psykologer men stÄr öppen Àven för andra yrkeskategorier med minst grundlÀggande psykoterapiutbildning. Ta gÀrna kontakt med kursledare Jan-Olov Karlsson vid intresse.

Sista anmÀlningsdag Àr 12 april 2019.

Mentaliseringsbaserade interventioner för förÀldrar och nÀrstÄende (MIF), 7,5 hp
Kursen Àr utformad för alla som arbetar med stöd till förÀldrar, t ex inom socialtjÀnst, psykiatri, habilitering och skola. Kursen Àr förlagd till 8 fredagar under vÄren 2019.

AnmÀlan Àr öppen fram till 10 december 2018.

Mentaliseringsbaserad terapi för unga (MBT-A), 15 hp.
MBT-A Àr en beforskad metod för ungdomar/unga vuxna med komplex problematik, exempelvis sjÀlvskadebeteende och/eller traumasymtom. Kursen omfattar teoriundervisning samt psykoterapi under handledning. Utbildningen inleds i början av hösten 2019 och avslutas i maj 2020. Mer information kommer pÄ vÄr hemsida under hösten 2018.

Barn och förÀldrar - behandling pÄ psykodynamisk grund, 6 hp.
Kursen ger en översikt över metoder och teori inom omrĂ„det. Den ges som uppdragsutbildning inom ramen för psykologprogrammet och Ă€r en valbar kurs termin 9 och 10. Kursen har anordnats vid flera lĂ€rosĂ€ten runt om Sverige. Är du lĂ€rare eller studerande vid ett psykologprogram och Ă€r intresserad av att veta mer gĂ„r det bra att kontakta Jan-Olov Karlsson, janolov.karlsson@ericastiftelsen.se.

Vi fortsÀtter att hÄlla vÄra Äterkommande och populÀra kurser med fokus pÄ barn, unga och trauma.

Child-parent psychotherapy (CPP) 20 hp
I vÄr startar en ny utbildningsomgÄng i den traumafokuserade och evidensbaserade behandlingsmodellen CPP, en anknytningsbaserad modell utvecklad för behandling av barn i Äldrarna 0 - 6 Är.
Mer information pÄ vÄr hemsida.

Barn och trauma, 7,5 hp
Kursen ges i samarbete med Karolinska Institutet uppdragsutbildning. Kursen ger en god överblick över traumateori och evidensbaserade kunskaper samt stöd och behandling för traumatiserade barn och unga.
Mer information pÄ vÄr hemsida.

Facebook

Ericastiftelsen

info@ericastiftelsen.se

08-402 17 60

www.ericastiftelsen.se

LIKE TWEET FORWARD

Du fÄr det hÀr mejlet eftersom du registrerat dig pÄ vÄr hemsida eller studerat hos oss.

Avsluta prenumerationen