Ericastiftelsens nyhetsbrev

NYHETSBREV FRÅN ERICASTIFTELSEN

Ericastiftelsens nyhetsbrev maj 2019

Här presenterar vi i korthet nyheter och aktualiteter från Ericastiftelsens verksamhet. Detta nyhetsbrev fokuserar på de spännande utbildningar som du kan söka med start under ht-19 och vt-20. Besök vår hemsida om du vill veta mer om Ericastiftelsens kliniska verksamhet, utbildningar och forskning: www.ericastiftelsen.se.

Nya spännande kurser på Ericastiftelsen

Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C, 20 hp)
Ericastiftelsen har i ett internationellt samarbete utvecklat tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn i åldrarna 5-12 år. Behandlingen innefattar både individuellt psykoterapeutiskt arbete med barn samt föräldrasamtal. Utbildningen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter samt sökande med grundläggande psykoterapiutbildning som arbetar med behandling av barn och deras föräldrar.

Nästa utbildningsomgång startar hösten 2019. Sista ansökningsdag 13 september

Barnpsykologisk bedömning och diagnostik (7,5 hp)
Barnpsykologisk bedömning är en viktig del i barnpsykiatrisk diagnostik och vid andra bedömningar av barns psykologiska fungerande, inte minst när det finns frågeställningar om social och emotionell problematik. Denna kurs lär ut hur utvecklingspsykologisk kunskap grundad i anknytnings- och mentaliseringsforskning kan användas, integrerat med aspekter från neuropsykologi, neuropsykiatri och traumateori.  Kursen vänder sig till psykologer som i sitt arbete har behov av fördjupade kunskaper och färdigheter avseende bedömning av barns socioemotionella utveckling och fungerande.

Kursen omfattar 7 undervisningsdagar och ges under ht 2019. Sista ansökningsdag 5 juni

Utbildning i SAT (7,5 hp)
SAT (Separation Anxiety Test) är ett test för att bedöma anknytning hos barn 5-8 år. Testet har framför allt använts inom anknytningsforskning men har även prövats i kliniskt arbete. Denna kurs syftar till att ge kursdeltagarna kompetens att administrera samt koda och klassificera testprotokoll för att använda i kliniska barnpsykologiska bedömningar. Utbildningen i SAT är öppen för deltagare på Ericastiftelsens utbildning i barnpsykologisk bedömning och diagnostik, (7,5 hp), och till andra psykologer som bedöms ha motsvarande kunskaper.

Kursen omfattar 3 undervisningsdagar och planeras till vt-2020. Kursanmälan kommer att öppna hösten 2019.

UPPDRAGSUTBILDNINGAR

De flesta av kurserna är ackrediterade av psykologförbundet som fördjupningskurser för psykologer som är antagna till Sveriges Psykologförbunds specialistutbildning. Kurserna är även öppna för närliggande yrkesgrupper. Anmälan är nu öppen till:

Psykisk ohälsa hos barn och unga, (7,5 hp)
I samarbete med Ersta Sköndal Bräcke Högskola anordnar vi under hösten 2019 en uppdragsutbildning för yrkesverksamma som möter barn och unga i olika verksamheter. Kursen ger orientering om förekomst, förståelse och bemötande av barn och unga med psykisk ohälsa. Sista ansökningsdag 7 juni 
www.esh.se/ohalsabarn

Interpersonell psykoterapi för unga (IPT-A, 15 hp)
IPT-A är en evidensbaserad korttidsmetod för ungdomar och unga vuxna med depressionsproblematik. Kursen omfattar fyra kursdagar på Ericastiftelsen och 40 timmar handledning via webbplattform.

Kursen inleds hösten 2019 med avslut i maj 2020.  Sista anmälan 19 augusti.   

Mentaliseringsbaserad terapi för unga (MBT-A, 15 hp).
MBT-A är en beforskad metod för ungdomar/unga vuxna med komplex problematik, exempelvis självskadebeteende och/eller traumasymtom. Kursen omfattar teoriundervisning samt psykoterapi under handledning. Utbildningen inleds i början av hösten 2019 och avslutas i maj 2020. Sista anmälan 19 augusti.  

Eye Movement Desensitization and Reprocessing  (EMDR, 20 hp)
EMDR del 1 och 2 samt EMDR för barn.

EMDR är en av de metoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar. Metoden kan lätt anpassas till personer från olika kulturer och till olika kliniska förutsättningar. Kursen är en sammanhållen utbildning med fokus på anpassning av metoden vid behandling av barn och unga.

Kursen omfattar 10 dagar med start ht 2019.
Sista ansökan 10 juni

Barn och trauma (7,5 hp)
Kursen ges i samarbete med Karolinska Institutet uppdragsutbildning med start i början av vt 2020. Kursen ger en god överblick över traumateori och evidensbaserade kunskaper om stöd och behandling för traumatiserade barn och unga. Kursansökan öppnar ht-19

Barn och föräldrar - behandling på psykodynamisk grund (6 hp).
Kursen ger en översikt över metoder och teori inom området. Den ges som uppdragsutbildning inom ramen för psykologprogrammet och är en valbar kurs termin 9 och 10. Kursen har anordnats vid flera lärosäten runt om Sverige. Är du lärare eller studerande vid ett psykologprogram och är intresserad av att veta mer går det bra att kontakta janolov.karlsson@ericastiftelsen.se.

 

Facebook Instagram

Ericastiftelsen

info@ericastiftelsen.se

08-402 17 60

www.ericastiftelsen.se

LIKE TWEET FORWARD