Infokiri nr 2

aprill 2018

Elukestvas õppes osalemise protsent on tõusnud

  1. aastal osales tasemeõppes või koolitustel 17,3 protsenti 25–64aastastest elanikest ehk 1,6 protsendi võrra rohkem kui 2016. aastal.

Erilist tähelepanu väärib madalama haridustasemega inimeste õppes osalemine, mis kasvas võrreldes üle-eelmise aastaga 2 protsendi võrra ehk 4,9 protsendilt 6,9 protsendile.

Kutsume tunnustama täiskasvanud õppijaid, täiskasvanute koolitajaid, õpitegusid ja õppijasõbralikke tööandjaid.

Kandidaate saab  esitada 16.04 kuni 31.05 Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras veebilehel www.andras.ee.

Esita oma kandidaat

Koolitajate mittekonverents

15.05 toimub Tallinnas Eesti Filmimuuseumis koolitajate mittekonverents

“Õpi nagu filmis: koolitaja objektiivis”

Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti Keskus ja  Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras korraldavad koostöös neljanda mittekonverentsi. Koolitajate mittekonverentsi eesmärk on täiskasvanuhariduse kogukonna arutelukultuuri edendamine ning kogukonnale oluliste küsimuste fookusse seadmine, et neile üheskoos lahendus leida. 

Lähem info ja registreerumine

Meistriklass kutsega koolitajatele

14.06  Õppija kaasamist toetavad infotehnoloogilised õppevahendid

Kuidas on tänapäevased infotehnoloogilised vahendid muutnud õppeprotsessi planeerimist ja läbiviimist? Miks on oluline täiskasvanud õppijaid kaasata õppeprotsessi igas etapis?

Meistriklassi läbiviijad on kutsega koolitajad Veronika Tuul ja Georgi Skorobogatov.

Lähemalt

Kogukonna toel õppima

ETKA Andras ja Eesti Külaliikumise Kodukant koostöös toimuvad aprillis üle Eesti viis külavanemate piirkondlikku seminari. Ühiselt arutletakse, millisena näevad kogukonna eestvedajad oma rolli külaelu korraldaja ja täiskasvanute hariduselu toetajana.

Info ja registreerumine

Õppijate saadikute seminar

15. veebruaril osalesid 40 täiskasvanute gümnaasiumide esindajat õppijate saadikute seminaril, mille peateema oli ajaplaneerimine ja eesmärkide seadmine. Seminarile tuldi ettevalmistunult, kaasas märkmed oma ajakasutuse kohta, mida koolitaja Liina Kolgi juhendamisel analüüsiti.

Lähemalt

AGENDA edenemine

Ajavahemikul märts kuni juuni 2018 viiakse kümnes maakonnas läbi teavitus- ja motivatsioonipaketid väikelaste vanematele.

Lähemalt

Täiskasvanuhariduse koostööseminarid

Veebruarist aprillini toimusid kõigis Eesti maakondades piirkondlikud koostööseminarid, mille eesmärk oli teavitada maakonna täiskasvanuhariduse osapooli õppimisvõimalustest ja tõhustada  omavahelist koostööd maakonnas. Koostööseminarid toimusid  HTMi täiskasvanuhariduse osakonna, TÕNi maakondliku koordinaatori  ja ETKA Andras koostöös. Kokku oli 15 seminaril ligi 500 osalejat.

Loe lähemalt....

Raamatukoguhoidjate seminarid

Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres ja Kuressaares toimunud raamatukoguhoidjate seminaridel osales kokku 217 inimest. Andres Kuusik Tartu Ülikoolist rääkis turunduse ja kommunikatsiooni teemadel,  Kristas Visas Pärnu keskraamatukogust jagas oma praktilisi kogemusi, anti ka ülevaade täiskasvanuhariduse olukorrast.

ETKA Andras

andras@andras.ee

+372 6211670

www.andras.ee

Facebook
MailerLite